آذری جهرمی: ظرف یک سال آینده در سطح ۸ کلانشهر پروژه فیبر نوری را اجرا می‌کنیم

آذری جهرمی: ظرف یک سال آینده در سطح ۸ کلانشهر پروژه فیبر نوری را اجرا می‌کنیم

آذری جهرمی: ظرف یک سال آینده در سطح ۸ کلانشهر پروژه فیبر نوری را اجرا می‌کنیم