آخرین اجراهای روز صحنه‌ی تئاتر فجر

آخرین اجراهای روز صحنه‌ی تئاتر فجر
آخرین شب از سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر میزبان نمایش «رویا_۱» با اجرای یک دلقک از اسپانیا همراه بود.

آخرین اجراهای روز صحنه‌ی تئاتر فجر