هجوم یک خودرو به سمت عابران پیاده در نیویورک‌

هجوم یک خودرو به سمت عابران پیاده در نیویورک‌ هجوم یک خودرو به سمت عابران پیاده در نیویورک‌

نقویان: با یک ریش و سجاده که کسی مسلمان نمی شود / رئیس پارلمان استرالیا به دلیل خرید بلیط از پول بیت المال استعفا داد، اما یک نفر در ایران با هزینه بیت المال 140 نفر را با خود به نیویورک برد

نقویان: با یک ریش و سجاده که کسی مسلمان نمی شود / رئیس پارلمان استرالیا به دلیل خرید بلیط از پول بیت المال استعفا داد، اما یک نفر در ایران با هزینه بیت المال 140 […]