فاتح جهنمی فرمول یک

فاتح جهنمی فرمول یکیازده سال پیش زمانی که کارش را در فرمول یک شروع کرد همه او را به اسم «پسر کوکه» می‌شناختند‌؛ در واقع «نیکو» آن زمان هنوز «رزبرگ» نشده بود. فاتح جهنمی فرمول […]