گفتگوی جانسون با تیلرسون پس از تماس با ظریف

گفتگوی جانسون با تیلرسون پس از تماس با ظریف گفتگوی جانسون با تیلرسون پس از تماس با ظریف

گفتگوی تلفنی اردوغان با ترامپ و پوتین

گفتگوی تلفنی اردوغان با ترامپ و پوتین گفتگوی تلفنی اردوغان با ترامپ و پوتین

گفتگوی صمیمی با تینا پاکروان کارگردان

گفتگوی صمیمی با تینا پاکروان کارگردان گفتگوی صمیمی با تینا پاکروان کارگردان  یکی از کارگردان های جوان سینمای ایران است که فیلم های درخور توجهی داشته است و به سرعت پله های ترقی را تا […]

گفتگوی تلفنی لاوروف با ظریف و چاووش اوغلو

گفتگوی تلفنی لاوروف با ظریف و چاووش اوغلو گفتگوی تلفنی لاوروف با ظریف و چاووش اوغلو

گفتگوی تلفنی ظریف با همتای سوری اش

گفتگوی تلفنی ظریف با همتای سوری اش گفتگوی تلفنی ظریف با همتای سوری اش

گفتگوی ترامپ با سران 5 کشور

گفتگوی ترامپ با سران 5 کشور گفتگوی ترامپ با سران 5 کشور