دفن کردن کودکان در میان درختان! +عکس

دفن کردن کودکان در میان درختان! +عکسدر جزیره “تانا تروجا” اندونزی اگر کودکی قبل از دندان درآوردن بمیرد، خانواده روی تنه درخت حفره ای ایجاد کرده و فرزند مرده را درون آن قرار میدهند؛ درخت […]

شکارچی کودکان پایتخت خود را پلیس جا زده بود + عکس

شکارچی کودکان پایتخت خود را پلیس جا زده بود + عکس شکارچی کودکان پایتخت خود را پلیس جا زده بود + عکس