محسن هاشمی: اعضای شورا در مراسم تشییع شهید حججی شرکت کنند

محسن هاشمی: اعضای شورا در مراسم تشییع شهید حججی شرکت کنند محسن هاشمی: اعضای شورا در مراسم تشییع شهید حججی شرکت کنند