اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید

اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسیدسازمان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید نفت خود معادل 1.2 میلیون بشکه در روز به توافق رسید. اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید