عکس: شیرین‌ کاری تازه احمدی‌ نژاد!

عکس: شیرین‌ کاری تازه احمدی‌ نژاد!با فشار رئیس دولت دهم برای شروع مسکن مهر در اطراف تهران این زمین توسط وزیر سابق راه و شهرسازی معرفی شده بود… رئیس پارک ملی خجیر و سرخه حصار […]