اندیشکده اروپایی:واکنش کاخ سفید به حملات داعش در تهران بی‌احترامی به ایرانیان بود

اندیشکده اروپایی:واکنش کاخ سفید به حملات داعش در تهران بی‌احترامی به ایرانیان بود اندیشکده اروپایی:واکنش کاخ سفید به حملات داعش در تهران بی‌احترامی به ایرانیان بود

سخنگوی کاخ سفید: اوباما امکان وتوی تمدید تحریم‌های ایران را نداشت/ عدم امضا پیامی به کنگره بود

سخنگوی کاخ سفید: اوباما امکان وتوی تمدید تحریم‌های ایران را نداشت/ عدم امضا پیامی به کنگره بود سخنگوی کاخ سفید: اوباما امکان وتوی تمدید تحریم‌های ایران را نداشت/ عدم امضا پیامی به کنگره بود