دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشه

دو حکم اعدام برای قاتل عاشق پیشهمجله خبری دوستان : کارگری که عاشق یک زن شوهردار شده بود پس از اینکه از رسیدن به عشقش نا امید می شود در اقدامی احمقانه این زن و […]

۱۵ سال زندان برای تاجر عاشق‌ پیشه

۱۵ سال زندان برای تاجر عاشق‌ پیشهمرد جوانی که برای گرفتن جواب مثبت از دختر مورد علاقه اش, نقشه دزدیدن برادرش را پی ریزی کرده بود, هرگز فکرش را هم نمی کرد که این نقشه […]