عکس/گاو صندوق‌ ذوب شده در پلاسکو

عکس/گاو صندوق‌ ذوب شده در پلاسکوگاوصندوق‌های ذوب شده از حرارت شدید زیر آوار پلاسکو حکایت می‌کنند و این مسئله امیدها برای یافتن آتش‌نشانان مصدوم از زیر آوار را کمرنگ کرده است. عکس/گاو صندوق‌ ذوب شده […]