پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد/ نبرد کروات‌ها برنده نداشت

پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد/ نبرد کروات‌ها برنده نداشتتیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس به نتیجه تساوی و تقسیم امتیاز رضایت دادند. پرسپولیس باز هم امتیاز از دست داد/ نبرد کروات‌ها برنده نداشت

نیمه اول پرسپولیس و گسترش برنده نداشت

نیمه اول پرسپولیس و گسترش برنده نداشتنیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گسترش فولاد با تساوی خاتمه پیدا کرد. نیمه اول پرسپولیس و گسترش برنده نداشت