تصاویر : تولید روغن پالم در میانمار‎

تصاویر : تولید روغن پالم در میانمار‎استان های جنوبی کشور میانمار در سال های اخیر بدون در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی و حقوق کارگران شاهد گسترش تولید روغن پالم بوده اند. تصاویر : […]

وزیر بهداشت : اقدام ایران برای اصلاح غذا/کاهش ۵۰درصدی واردات پالم

وزیر بهداشت : اقدام ایران برای اصلاح غذا/کاهش ۵۰درصدی واردات پالم وزیر بهداشت : اقدام ایران برای اصلاح غذا/کاهش ۵۰درصدی واردات پالم

چه کسانی از واردات روغن پالم سود می برند؟

چه کسانی از واردات روغن پالم سود می برند؟اخبار و حواشی روغن پالم ٣٠‌درصد دامداری‌های کشور را ورشکسته کرده است؛ این موضوعی است که عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دیروز اعلام کرده و گفته […]