قصاص و اعدام، مجازات عاملان دو قتل

قصاص و اعدام، مجازات عاملان دو قتلدو برادر به اتهام قتل دوطلافروش، با حکم قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک یزد، به قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و درمجموع به ۲۴۶سال حبس و ۵۹۴ ضربه […]

ازدواج و همخوابی این زوج دو جنسیتی

ازدواج و همخوابی این زوج دو جنسیتی ازدواج و همخوابی این زوج دو جنسیتی دارای الت تناسلی ناقص هستند و گاهی هم از هر دو جنس زن و مرد بطور ناقص در ان ها آلت […]

مذاکرات ایران و ترکیه برای تسهیل تجارت بین دو کشور

مذاکرات ایران و ترکیه برای تسهیل تجارت بین دو کشور مذاکرات ایران و ترکیه برای تسهیل تجارت بین دو کشور

«هشت و نیم دقیقه»ی زجر آور در شبکه دو!

«هشت و نیم دقیقه»ی زجر آور در شبکه دو!«هشت و نیم دقیقه» فارغ از کاستی هایش پس از مدت ها باکس سریال های شبکه دو را زنده کرد. «هشت و نیم دقیقه» دیده شد و […]