عکس/ وقتی نخست وزیران منطقه اسکاندیناوی ژست اخیر ترامپ و سلمان پادشاه عربستان را به سخره می گیرند

عکس/ وقتی نخست وزیران منطقه اسکاندیناوی ژست اخیر ترامپ و سلمان پادشاه عربستان را به سخره می گیرند عکس/ وقتی نخست وزیران منطقه اسکاندیناوی ژست اخیر ترامپ و سلمان پادشاه عربستان را به سخره می […]

فیلم/ وقتی بیمار را در بیمارستان گروگان می گیرند

فیلم/ وقتی بیمار را در بیمارستان گروگان می گیرند فیلم/ وقتی بیمار را در بیمارستان گروگان می گیرند