توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ یک شبهه پیرامون پرچم ایران و قزاقستان

توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ یک شبهه پیرامون پرچم ایران و قزاقستان توضیح سخنگوی وزارت خارجه دربارۀ یک شبهه پیرامون پرچم ایران و قزاقستان

واکنش وزارت نفت به داستان سرایی تخیلی درباره دیدار با دلالان اسلحه و نفت

واکنش وزارت نفت به داستان سرایی تخیلی درباره دیدار با دلالان اسلحه و نفتوزارت نفت اعلام کرد: در ماه‌های اخیر جریانی به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده سعی دارد با ایجاد فضاسازی‌های کاذب و دروغین […]

وزارت امور خارجه: هیچ پیامی بین ایران و دولت جدید آمریکا رد و بدل نشده است

وزارت امور خارجه: هیچ پیامی بین ایران و دولت جدید آمریکا رد و بدل نشده استسخنگوی وزارت امور خارجه رایزنی‌های پشت پرده‌ بین ایران و دولت جدید آمریکا را تکذیب کرد. وزارت امور خارجه: هیچ […]

واکنش وزارت خارجه به اظهارات ضدایرانی عربستان و انگلیس

واکنش وزارت خارجه به اظهارات ضدایرانی عربستان و انگلیس واکنش وزارت خارجه به اظهارات ضدایرانی عربستان و انگلیس

درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران

درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران

وزارت خارجه : انتساب مباحث دست چندم سیاسی و جناحی به سخنگوی وزارت خارجه فاقد اعتبار است

وزارت خارجه : انتساب مباحث دست چندم سیاسی و جناحی به سخنگوی وزارت خارجه فاقد اعتبار است وزارت خارجه : انتساب مباحث دست چندم سیاسی و جناحی به سخنگوی وزارت خارجه فاقد اعتبار است

تسلیت سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت شهادت خبرنگار صدا و سیما

تسلیت سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت شهادت خبرنگار صدا و سیما تسلیت سخنگوی وزارت خارجه به مناسبت شهادت خبرنگار صدا و سیما دانلود ایمو برای گوشی