واژگونی کامیونی با 16 مسافر/ 6 فوتی و مجروح

واژگونی کامیونی با 16 مسافر/ 6 فوتی و مجروح واژگونی کامیونی با 16 مسافر/ 6 فوتی و مجروح

واژگونی اتوبوس در محور اقلید ۲۰ کشته برجای گذاشت/۲۰ نفر هم مجروح شدند

واژگونی اتوبوس در محور اقلید ۲۰ کشته برجای گذاشت/۲۰ نفر هم مجروح شدند واژگونی اتوبوس در محور اقلید ۲۰ کشته برجای گذاشت/۲۰ نفر هم مجروح شدند نصب تلگرام فارسی