سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است

سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است

عربستان هیچ دعوت نامه‌ای برای حج ارسال نکرده است

عربستان هیچ دعوت نامه‌ای برای حج ارسال نکرده است عربستان هیچ دعوت نامه‌ای برای حج ارسال نکرده است

نعمتی: هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس نیست/ جمع‌آوری امضاهای استیضاح وزیر راه تلفنی است

نعمتی: هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس نیست/ جمع‌آوری امضاهای استیضاح وزیر راه تلفنی است نعمتی: هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس نیست/ جمع‌آوری امضاهای استیضاح وزیر راه تلفنی است

نعمتی: هیچ استیضاحی تحویل هیات رییسه مجلس نشده است

نعمتی: هیچ استیضاحی تحویل هیات رییسه مجلس نشده است نعمتی: هیچ استیضاحی تحویل هیات رییسه مجلس نشده است واتساپ جی بی