اشتباهات زنان هنگام رابطه جنسی با همسر

اشتباهات زنان هنگام رابطه جنسی با همسر اشتباهات زنان هنگام رابطه جنسی با همسر  زنان معمولا در رابطه جنسی اشتباهاتی را مرتکب می شوند که ممکن است به زندگی آن ها آسیب برساند. مثلا تظاهر […]

زمان مناسب برای رابطه جنسی با همسر

زمان مناسب برای رابطه جنسی با همسر زمان مناسب برای رابطه جنسی با همسر  معمولا همسران در ساعات پایانی شب اقدام به برقراری می کنند. اما تحقیقات نشان داده که بهترین وقت برای رابطه جنسی […]