نماینده ایران در سازمان ملل: باید با هرگونه تلاش برای تضعیف برجام مقابله شود

نماینده ایران در سازمان ملل: باید با هرگونه تلاش برای تضعیف برجام مقابله شود نماینده ایران در سازمان ملل: باید با هرگونه تلاش برای تضعیف برجام مقابله شود

بارزانی: طرف‌های بین‌المللی با زمان همه‌پرسی کردستان مخالف‌اند/ با هرگونه دخالت‌ ایران در منطقه کردستان مخالف هستیم

بارزانی: طرف‌های بین‌المللی با زمان همه‌پرسی کردستان مخالف‌اند/ با هرگونه دخالت‌ ایران در منطقه کردستان مخالف هستیم بارزانی: طرف‌های بین‌المللی با زمان همه‌پرسی کردستان مخالف‌اند/ با هرگونه دخالت‌ ایران در منطقه کردستان مخالف هستیم