ظریف: انتخاب های مختلفی در قبال خروج آمریکا از برجام داریم/ انتخاب ها را اجرایی خواهیم کرد

ظریف: انتخاب های مختلفی در قبال خروج آمریکا از برجام داریم/ انتخاب ها را اجرایی خواهیم کرد ظریف: انتخاب های مختلفی در قبال خروج آمریکا از برجام داریم/ انتخاب ها را اجرایی خواهیم کرد

ترامپ تحریم های کوبا را بازهم تمدید کرد

ترامپ تحریم های کوبا را بازهم تمدید کرد ترامپ تحریم های کوبا را بازهم تمدید کرد

ناله های این پدر و مادر همه را منقلب کرد +تصاویر

ناله های این پدر و مادر همه را منقلب کرد +تصاویرگریه های زوج جوان بر سر جنازه فرزندشان تمامی حاضران را تحت تاثیر قرار داد. این پدر مادر که شادی شان در عرض چند لحظه […]

فیلم/صحبت های بشار اسد در مورد حلب: مردم تاریخ را به قبل و بعد از آزادی حلب تقسیم خواهند کرد

فیلم/صحبت های بشار اسد در مورد حلب: مردم تاریخ را به قبل و بعد از آزادی حلب تقسیم خواهند کرد فیلم/صحبت های بشار اسد در مورد حلب: مردم تاریخ را به قبل و بعد از […]

گوگل نامه های FBI را منتشر کرد

گوگل نامه های FBI را منتشر کرد گوگل نامه های FBI را منتشر کرد