فیلم/ صلح نوبل؛ جایزه ای که فاتحه اش خوانده شد!

فیلم/ صلح نوبل؛ جایزه ای که فاتحه اش خوانده شد!جایزه صلح نوبل از کجا شروع شده است؟ به چه کسانی رسیده است؟ آیا واقعا آنها مستحق این جایزه بوده اند؟ فیلم/ صلح نوبل؛ جایزه ای […]