تصاویری از نجات یافتگان حادثه انفجار معدن آزادشهر

تصاویری از نجات یافتگان حادثه انفجار معدن آزادشهردر تصاویر زیر تعدادی از مصدومان نجات یافته در حادثه انفجار معدن زمستان یورت در آزادشهر گلستان را می‌بینید./خبرانلاین تصاویری از نجات یافتگان حادثه انفجار معدن آزادشهر