چرا «مک دونالد» باید قبل از انتخابات در ایران افتتاح شود؟

چرا «مک دونالد» باید قبل از انتخابات در ایران افتتاح شود؟شجاعی حتی در در اسفند 93 این مسأله را در برنامۀ نود با میلیونها بیننده مطرح کرد و از مردم خواست در فرستادن کودکان و […]