شلیک موشک زلزال ۲ به مواضع سعودی ها در نجران

شلیک موشک زلزال ۲ به مواضع سعودی ها در نجران شلیک موشک زلزال ۲ به مواضع سعودی ها در نجران

شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی عربستان در «عسیر»

شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی عربستان در «عسیر»ارتش یمن از شلیک سه موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی «ملک خالد» در عسیر عربستان خبر داد. شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه […]

مخوف ترین موشک هسته ای دنیا در روسیه

مخوف ترین موشک هسته ای دنیا در روسیه مخوف ترین موشک هسته ای دنیا در روسیه  کشور روسیه در تولید با آمریکا رقابت تنگاتنگی به راه انداخته است و چندی پیش از مخوف ترین موشک […]