ادعای منصور هادی: ایران از گسترش هرج و مرج در یمن حمایت می‌کند

ادعای منصور هادی: ایران از گسترش هرج و مرج در یمن حمایت می‌کند ادعای منصور هادی: ایران از گسترش هرج و مرج در یمن حمایت می‌کند