مقام قطری: ایران هرگز ما را مجبور به بازگشایی با بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده است

مقام قطری: ایران هرگز ما را مجبور به بازگشایی با بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده است مقام قطری: ایران هرگز ما را مجبور به بازگشایی با بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده […]

مقام سابق آژانس: بزرگترین خطر برای برجام وارد کردن اتهامات دروغین و سندسازی است

مقام سابق آژانس: بزرگترین خطر برای برجام وارد کردن اتهامات دروغین و سندسازی است مقام سابق آژانس: بزرگترین خطر برای برجام وارد کردن اتهامات دروغین و سندسازی است

مقام آمریکایی: عقب‌راندن طالبان و تقویت ارتش افغانستان اولویت ترامپ است

مقام آمریکایی: عقب‌راندن طالبان و تقویت ارتش افغانستان اولویت ترامپ است مقام آمریکایی: عقب‌راندن طالبان و تقویت ارتش افغانستان اولویت ترامپ است

مقام روسی:‌ اقدام ایران در افزایش بودجه برنامه موشکی‌اش منطقی است

مقام روسی:‌ اقدام ایران در افزایش بودجه برنامه موشکی‌اش منطقی است مقام روسی:‌ اقدام ایران در افزایش بودجه برنامه موشکی‌اش منطقی است

مقام روس: حمله آمریکا تهاجم علیه یک عضو سازمان ملل است

مقام روس: حمله آمریکا تهاجم علیه یک عضو سازمان ملل است مقام روس: حمله آمریکا تهاجم علیه یک عضو سازمان ملل است

مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است

مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است

یک مقام ارشد روسیه: مسکو با ستاد ترامپ در تماس بوده است

یک مقام ارشد روسیه: مسکو با ستاد ترامپ در تماس بوده است یک مقام ارشد روسیه: مسکو با ستاد ترامپ در تماس بوده است دانلود تلگرام