مصر بعد از 28 سال به جام جهانی صعود کرد

مصر بعد از 28 سال به جام جهانی صعود کرد مصر بعد از 28 سال به جام جهانی صعود کرد

مصر روابط نظامی خود با کره شمالی را قطع کرد

مصر روابط نظامی خود با کره شمالی را قطع کرد مصر روابط نظامی خود با کره شمالی را قطع کرد

السیسی دخالت مصر در امور داخلی دیگر کشورها را رد کرد

السیسی دخالت مصر در امور داخلی دیگر کشورها را رد کرد السیسی دخالت مصر در امور داخلی دیگر کشورها را رد کرد

مصر نیز سایت‌های قطری را فیلتر کرد

مصر نیز سایت‌های قطری را فیلتر کرد مصر نیز سایت‌های قطری را فیلتر کرد

مصر با تساوی مقابل مالی شروع کرد

مصر با تساوی مقابل مالی شروع کردیکی از پرافتخارترین تیم‌های قاره سیاه با تساوی دوره اخیر جام‌ملت‎‌های آفریقا را شروع کرد. مصر با تساوی مقابل مالی شروع کرد

مصر واگذاری جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان تصویب کرد

مصر واگذاری جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان تصویب کرد مصر واگذاری جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان تصویب کرد

مصر حضور نظامی خود در سوریه را تکذیب کرد

مصر حضور نظامی خود در سوریه را تکذیب کرد مصر حضور نظامی خود در سوریه را تکذیب کرد