مرگ دلخراش 2 کارگر در عمق ۱۲۰ متری چاه

مرگ دلخراش 2 کارگر در عمق ۱۲۰ متری چاه۲ کارگر چاه کن، حین فعالیت در عمق ۱۲۰ متری چاهی در شهرستان تربت حیدریه، دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند. مرگ دلخراش […]