یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد

یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد یک مدرسه ابتدایی در تهران به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شد

مدرسه سفارت آمریکا در مسکو تعطیل شد / روسیه تکذیب کرد

مدرسه سفارت آمریکا در مسکو تعطیل شد / روسیه تکذیب کرد مدرسه سفارت آمریکا در مسکو تعطیل شد / روسیه تکذیب کرد