رژیم صهیونیستی مانع از حضور هیاتی از حماس برای سفر به مصر شد

رژیم صهیونیستی مانع از حضور هیاتی از حماس برای سفر به مصر شد رژیم صهیونیستی مانع از حضور هیاتی از حماس برای سفر به مصر شد

امارات مانع پرواز هواپیمای عمانی به قطر شد

امارات مانع پرواز هواپیمای عمانی به قطر شد امارات مانع پرواز هواپیمای عمانی به قطر شد