فیلم/ فرار از مرگ در زیر تریلی

فیلم/ فرار از مرگ در زیر تریلییک موتورسوار در ویتنام با خوش شانسی تمام به صورت زنده از زیر تریلی بیرون آمد. فیلم/ فرار از مرگ در زیر تریلی