فیلم/ درگیری لفظی قطر و عربستان بر سر ایران در نشست اتحادیه عرب/ نماینده قطر خطاب به همتای سعودی: ایران واقعا کشور شرافتمندی است

فیلم/ درگیری لفظی قطر و عربستان بر سر ایران در نشست اتحادیه عرب/ نماینده قطر خطاب به همتای سعودی: ایران واقعا کشور شرافتمندی استدرگیری لفظی قطر و عربستان بر سر ایران در نشست اتحادیه عرب/ […]

فیلم/ لحظه درگیری وزیران قطری و عربستانی در یکی از نشست های اتحادیه عرب

فیلم/ لحظه درگیری وزیران قطری و عربستانی در یکی از نشست های اتحادیه عربنشست شورای وزرای اطلاع رسانی اتحادیه عرب به صحنه درگیری لفظی بین وزیران قطری و عربستانی تبدیل شد.«سیف البوعینین» وزیر اطلاع رسانی […]