فیفا رای خود را درباره پرونده آزمون صادر کرد

فیفا رای خود را درباره پرونده آزمون صادر کردسایت چمپیونات روسیه از صدور رای نهایی پرونده اختلافی سردار آزمون و باشگاه روبین‌کازان توسط فیفا خبر داد. فیفا رای خود را درباره پرونده آزمون صادر کرد

فیفا باشگاه پرسپولیس را جریمه کرد

فیفا باشگاه پرسپولیس را جریمه کردباشگاه پرسپولیس از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا ۵۰ هزار فرانک سویس (حدود دویست میلیون)جریمه شده است. سرپرست باشگاه پرسپولیس از جریمه ۵۰ هزار فرانکی (حدود دویست میلیون ) […]

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد