حکیمی‌پور: فردی با پرداخت پول یک شبه عضو حزب شده تا در شورای شهر رای بیاورد

حکیمی‌پور: فردی با پرداخت پول یک شبه عضو حزب شده تا در شورای شهر رای بیاورد حکیمی‌پور: فردی با پرداخت پول یک شبه عضو حزب شده تا در شورای شهر رای بیاورد