عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني

عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحانيهم اكنون فرودگاه جان اف كندي (نیویورک) منتظر ورود آقاي روحاني رييس جمهور ایران عکس / فرودگاه نیویورک منتظر ورود روحاني

عکس/ واکنش نیکی کریمی به ورود هواپیمای ایرباس نو به کشور

عکس/ واکنش نیکی کریمی به ورود هواپیمای ایرباس نو به کشور عکس/ واکنش نیکی کریمی به ورود هواپیمای ایرباس نو به کشور