عکس: حاکم دبی و پسرش در حال صحرا گردی!

عکس: حاکم دبی و پسرش در حال صحرا گردی!تصاویری از صحرا گردی حاکم دبی به همراه پسرش، در حالی که با حیوانات صحرایی در حال کلنجار رفتن هستند منتشر شده است! شیخ زاید آل مکتوم، […]