عکس: خداحافظی احمدی نژاد!

عکس: خداحافظی احمدی نژاد!در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد، بزرگمهر حسین پور این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد.  عکس: خداحافظی احمدی نژاد!

عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیان

عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیانیک سرباز حین تمرین در مراسم خداحافظی اوباما از نظامیان، از هوش رفت. یک سرباز حین تمرین در مراسم خداحافظی باراک اوباما رئیس جمهور امزیکا از نظامیان، از […]