عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیان

عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیانیک سرباز حین تمرین در مراسم خداحافظی اوباما از نظامیان، از هوش رفت. یک سرباز حین تمرین در مراسم خداحافظی باراک اوباما رئیس جمهور امزیکا از نظامیان، از […]