شکنجه هولناک قاتل ایرانی در زندان داعشی ها +عکس

شکنجه هولناک قاتل ایرانی در زندان داعشی ها +عکسمرد جوان که به علت مصرف مشروبات الکلی مست بود در یک پارکینگ با جوانی درگیر می شود که این درگیری به قتل می انجامد. مرد ۳۱ […]

شکنجه گاههای تروریست ها در شرق حلب کشف شد

شکنجه گاههای تروریست ها در شرق حلب کشف شد شکنجه گاههای تروریست ها در شرق حلب کشف شد