شلیک کره شمالی به سمت بمب افکن‌های آمریکا

شلیک کره شمالی به سمت بمب افکن‌های آمریکا شلیک کره شمالی به سمت بمب افکن‌های آمریکا

فیلم/ شلیک موشک کره شمالی به ژاپن

فیلم/ شلیک موشک کره شمالی به ژاپنکره شمالی یک موشک بالستیک به سمت شمال این کشور شلیک کرد. موشک پرتاب شده از کره شمالی از منطقه ای در نزدیکی پیونگ یانگ، پایتخت این کشور شلیک […]

شلیک موشک زلزال ۲ به مواضع سعودی ها در نجران

شلیک موشک زلزال ۲ به مواضع سعودی ها در نجران شلیک موشک زلزال ۲ به مواضع سعودی ها در نجران

شلیک دقیقه نودی به انتخابات

شلیک دقیقه نودی به انتخابات شلیک دقیقه نودی به انتخابات