اتصال جنوب شرق به شمال غرب تهران با مترو

اتصال جنوب شرق به شمال غرب تهران با مترومعاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: خط ۶ مترو به طول ۳۱ کیلومتر، جنوب شرق تهران را به شمال غرب پایتخت متصل می کند. […]