رد شایعه عدم حمایت دولت از چند وزیر پیشنهادی / امیری: تلاش دولت برای رای‌آوری تمام وزرا است

رد شایعه عدم حمایت دولت از چند وزیر پیشنهادی / امیری: تلاش دولت برای رای‌آوری تمام وزرا است رد شایعه عدم حمایت دولت از چند وزیر پیشنهادی / امیری: تلاش دولت برای رای‌آوری تمام وزرا […]

رد شایعه بسته بودن مرز چذابه/ مرزهای خوزستان باز است

رد شایعه بسته بودن مرز چذابه/ مرزهای خوزستان باز است رد شایعه بسته بودن مرز چذابه/ مرزهای خوزستان باز است دانلود مستقیم تانگو جدید

شایعه عبور بدون روادید و گذرنامه، کذب محض است

شایعه عبور بدون روادید و گذرنامه، کذب محض است شایعه عبور بدون روادید و گذرنامه، کذب محض است دانلود رایگان اینستاگرام

شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند، قطعا کاملا ناصحیح است / این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه است

شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند، قطعا کاملا ناصحیح است / این حسابها از […]