تشکر اردوغان از حمله ترامپ به خبرنگار سی‌ان‌ان

تشکر اردوغان از حمله ترامپ به خبرنگار سی‌ان‌ان تشکر اردوغان از حمله ترامپ به خبرنگار سی‌ان‌ان