داعش ۱۲ سوری را گردن زد

داعش ۱۲ سوری را گردن زدجلادان تروریست های تکفیری داعش ۱۲ سوری را که در درگیری های قلومن به اسیری گرفته بودند، را ذبح کردند. عناصر تروریستی داعش ۱۲ نفر از جمله ۴ کارمند، ۴ […]