سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است

سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است سلطانی‌فر: هیچ تعلیقی در فدراسیون تیراندازی رخ نداده است

حمایت سلطانی‌فر از برنامه‌ فدراسیون کشتی

حمایت سلطانی‌فر از برنامه‌ فدراسیون کشتیچهاردهمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون کشتی با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. حمایت سلطانی‌فر از برنامه‌ فدراسیون کشتی