سخنگوی ستاد روحانی: مردم چند ساعت پایانی رای‌گیری را هم تحمل کنند

سخنگوی ستاد روحانی: مردم چند ساعت پایانی رای‌گیری را هم تحمل کنند سخنگوی ستاد روحانی: مردم چند ساعت پایانی رای‌گیری را هم تحمل کنند

سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنند

سخنان دیروز سخنگوی شورای نگهبان مربوط به روحانی نیست / کدخدایی خواهد گفت که منظورش شخص خاصی نبوده / این صحبت ها کلی و حقوقی است / به هر طریقی می خواهند مظلوم نمایی کنندکسانی […]

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین: مسافران فاقد ویزا، به کنسولگری های ایلام و کرمانشاه مراجعه کنند

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین: مسافران فاقد ویزا، به کنسولگری های ایلام و کرمانشاه مراجعه کنند سخنگوی ستاد مرکزی اربعین: مسافران فاقد ویزا، به کنسولگری های ایلام و کرمانشاه مراجعه کنند دانلود مستقیم تلگرام فارسی