سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام

سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرامبا افزوده شدن امکانی جدید به اینستاگرام، از این پس تصاویری که نامناسب و زننده تشخیص داده شوند، به صورت مات نمایش داده خواهند شد. کاربران برنامه به اشتراک گذاری عکس […]