ادامه سانسور آیت الله هاشمی در صداوسیما

ادامه سانسور آیت الله هاشمی در صداوسیما ادامه سانسور آیت الله هاشمی در صداوسیما

سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرام

سانسور تصاویر غیراخلاقی در اینستاگرامبا افزوده شدن امکانی جدید به اینستاگرام، از این پس تصاویری که نامناسب و زننده تشخیص داده شوند، به صورت مات نمایش داده خواهند شد. کاربران برنامه به اشتراک گذاری عکس […]

سانسور مجدد ظریف در صداوسیما؟

سانسور مجدد ظریف در صداوسیما؟ سانسور مجدد ظریف در صداوسیما؟

فیلم/صحنه سانسور شده شهادت ابوالفضل (ع) در مختارنامه

فیلم/صحنه سانسور شده شهادت ابوالفضل (ع) در مختارنامه فیلم/صحنه سانسور شده شهادت ابوالفضل (ع) در مختارنامه